MCOO | Deklaracja dostępności
6832
page-template-default,page,page-id-6832,mkd-core-1.0.2,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_script,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-1.0.0,onyx-ver-1.4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku

Wstęp Deklaracji

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mcoo.brzesko.pl.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty:

Królowej Jadwigi 18

32-800 Brzesko

email: sekretariat@mcoo.brzesko.pl

tel. +48 14 300-01-85

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

  • Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: trwa poprawianie
  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: trwa poprawianie

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość czytelnej czcionki
  • podkreślenie i oznakowanie linków
  • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2020-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Krzysztof Morawiec, tel. +48 537-181-190, e-mail: zastepca.dyrektora@mcoo.brzesko.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku – do centrum można dotrzeć od strony ul. Czarnowiejskiej, gdzie znajduje się parking z jednym oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Podjazd dla osób niepełnosprawnych funkcjonuje od strony ul. Czarnowiejskiej 44 (wejście do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku)

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

Dostępne jedno miejsce, oznakowane kopertą

DOSTĘPNOŚĆ TOALETY

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

PRACOWNICY UDZIELAJĄCY POMOCY PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU

Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym. W tym celu należy zadzwonić do pana Krzysztofa Morawiec (koordynator do spraw dostępności w centrum) pod numer telefonu +48 537-181-190 lub wysłać e-maila na adres zastepca.dyrektora@mcoo.brzesko.pl.

 

Wielkość czcionki
Kontrast