MCOO | Zarządzenia
6129
page-template-default,page,page-id-6129,mkd-core-1.0.2,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_script,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-1.0.0,onyx-ver-1.4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Zarządzenia

Burmistrza Brzeska

ZARZĄDZENIE Nr 382/2023 Burmistrza Brzeska, z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 370/2019 Burmistrza Brzeska, z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia16 października 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu, oraz zmiany Zarządzenia nr 188/2020 Burmistrza Brzeska, z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji Uchwały Nr XXIII/188/2020 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/144/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu.

ZARZĄDZENIE Nr 339/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 19 listopada 2020 r.w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 370/2019 Burmistrza Brzeska, z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 16 października 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu

ZARZĄDZENIE Nr 188/2020 Burmistrza Brzeska, z dnia w sprawie realizacji Uchwały Nr XXIII/188/2020 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/144/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia16 października 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Burmistrza Brzeska, z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzesku na rzecz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Burmistrza Brzeska, z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi prowadzonych przez Gminę Brzesko.

Dyrektora Centrum

Zarządzenie Nr MCOO.021.2.10.2021/F Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowego gospodarowania składnikami majątkowymi stanowiącymi własność jednostki.

ZARZĄDZENIE Nr MCOO.021.2.8/F Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2020.

ZARZĄDZENIE Nr MCOO.021.2.9/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym ” w MCOO w Brzesku oraz jednostkach obsługiwanych.

ZARZĄDZENIE Nr MCOO.021.2.10/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi prowadzonej przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty.

ZARZĄDZENIE Nr MCOO.021.2.7/2020/F Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi prowadzonej przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty.

ZARZĄDZENIE Nr MCOO.021.1.11.2020/EW Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania antymobbingowego w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku

ZARZĄDZENIE Nr MCOO.021.1.2020/EW Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie Kodeksu Etyki Pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku

ZARZĄDZENIE Nr MCOO.021.2.15.2020/F Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych dla jednostek obsługiwanych i Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty.

ZARZĄDZENIE Nr MCOO.021.2.1.2024/F Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty oraz Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku.

ROK 2024

ROK 2021

ROK 2020

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020/O Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku

Wielkość czcionki
Kontrast